Det mentale fitnessrum

Nøglen i en fortravlet verden, til oprigtig glæde og dybfølt taknemmelighed, er at leve mere i nuet. Det kan lyde enkelt, hvilket det er, når man kan. Vi bruger vi 10 uger på at nå frem til her.

Carsten Hejbøl Jensen

At leve mere i nuet ændrer dit liv. Det er en større ændring, end du umiddelbart forestiller dig. Man kan ikke se noget udenpå, og verden ser ved første øjekast ud på samme måde. At være mere i nuet har noget med dine tanker at gøre; hvordan du opfatter tingene, og hvordan du lever livet.

Det tager tid at ændre vaner, som har holdt os fra at leve et liv i nuet. Men i takt med at evnen genoptrænes, kommer følelser af glæde og taknemmelighed tilbage, som har været holdt væk af travlhedstanker .

I Det Mentale Fitnessrum omsætter vi viden og teori til praktiske handlinger. Da vi ved, at kroppen husker, og at læring forankres bedst ved bevægelse og gentagelser, benytter vi cykling undervejs i oplæringsprocessen for at skærpe indlæring af evnen til at leve mere i nuet. Vi lærer at benytte mini-meditationer som et redskab til at komme tilbage i nuet.

“du kan ikke både være bevidst i nuet og på samme tid være besværet af et tankemylder”

Personligt forløb over 10 uger er mentalt restitutions forløb, hvor du gradvis får opbygget evnen til at være mere bevidst i nuet. At kunne være mere bevidst i nuet, er den direkte vej til indre ro, større taknemmelighed og mere glæde. Undervejs i forløbet bliver du bevidst om, hvad og hvordan du prioriterer de vigtigste områder i dit liv, og du lærer at stå stærkere i fremtiden. Læs mere her

Livet er nu! er et 10 ugers forløb målrettet ledere over 50 år, hvor lærings-oplevelser på cyklen indgår som et værktøj på vejen til mental opladning og fysisk overskud. (max.) 8 deltagere pr hold. Læs mere her