Det mentale fitnessrum

I det mentale fitnessrum identificerer vi, hvad der holder os tilbage, så den mentale håndbremse kan slippes.

Mange mennesker ved godt, at de har mere at byde på, men de formår ikke at forløse deres potentiale.

Det handler om Mindset

Der ligger et kæmpe potentiale gemt i at kigge sit Mindset efter i sømmene og sikre, at det fungerer som en stærk medspiller, og at det ikke, uden vi lægger mærke til det, spænder ben for vores daglige anstrengelser.

Gevinsten ved at ændre sit Mindset til et mere positivt og tillidsfuldt et af slagsen er kolossal, vi får langt langt flere valgmuligheder, når vi skal løse de udfordringer, vi møder.

Tre skridt til forandring

1) Sindsro; der er et stort potentiale i at lære at bruge åndedrættet til at opnå den ro, som er afgørende for at skabe succesfulde forandringer.

2) Coaching; det er ikke nok med positive tanker, hvis mavefornemmelsen siger noget andet, for så står vi ubevidst i vejen for os selv. Coaching hjælper os med at få fuldstændig klarhed over vores ønsker og intentioner. 

3) Visualisering; med ro på nervesystemet og fuldstændig klarhed over hvad det er vi ønsker, kan vi sætte strøm til at “ønskemaskinen”.

Det handler om, hvilken type tanker vi tænker om vores ønsker, og hvilken type følelser vi efterfølgende gør varige. Det er ved at forstå disse meget vigtige sansninger, at vi kan lære at beherske visualiseringens kunst.

Nogle mennesker er gode til at visualisere, men de fleste af os har stor gavn af at få det lært.

For virksomheden

Vi véd, at virksomheder er så holdbare, som de mennesker de har ansat, og at mennesker med et mentalt overskud har bedre mulighed for at skabe rammerne for kreativitet og glæde.

Vi véd også, at vi står overfor en fremtid, hvor der er brug for at højne den mentale trivsel og skabe mere meningsfulde arbejdspladser, hvor der er balance mellem produktivitet og pause. Forandringer der gerne skal udspringe fra hvert enkelt af os mennesker. 

Gennem workshops og individuelle coachforløb formidler det Mentale Fitnessrum afgørende indsigt til mennesker, som gør dem bedre i stand til at tage godt vare på sig selv.