Referencer

Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante “værktøjer”, modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb og jeg kan varmt anbefale et personligt forløb hos Carsten.
Morten Felding, Experienced business leader

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt idag. Jeg har haft stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer som kan sætte nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på – og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings – og innovationscenter

Carsten har hjulpet mig med at få styr på tankerne og få udnyttet lidt mere af den øverste etage efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde. Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og Carsten følger altid op. Han kan vel bedst beskrives som en professionel ven.
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten

Carsten er utrolig behagelig at tale med og han skaber et let og naturligt rum, hvor der er plads til at se på de mest trange kroge af sindet. Efter blot få samtaler har jeg fået mange indsigter og dermed en større forståelse for mig selv og min omverden.
Ønsker man en nærværende men også afslørende samtale, så kan jeg på det varmeste anbefale Carsten.

Freja Kristensen, serviceøkonom hos Simple Feast

Coach samtalerne har skabt værdi for mig på to fronter: Dels i krydsfeltet mellem personlig udvikling og karriereudvikling, og dels ift. ’work/life’ balance. Gennem samtalerne med Carsten opstår nye og konstruktive vinkler på spørgsmål som ’hvad er det, jeg vil stå for – og hvordan kommer det til udtryk i praksis?’, eller ’hvad vil jeg gerne opnå i den næste fase af mit arbejdsliv – og livet generelt?’ Det har givet mig nyttige refleksioner og indsigter som hjælper mig videre.
Søren Schiønning Andersen, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik