Referencer

Her kan du læse referencer fra mentaltræningsforløbet; Livet er nu! – og udtalelser fra individuelle transformative coachingforløb.

Cyklingen vel overstået, kaffen er klar, frirummet venter.

Kombinationen af de individuelle coaching samtaler og gruppe samværet er meget givende. Det giver ro at være i bevægelse, og mange af øvelserne som vi har lavet på og med cyklerne, kan overføres til min dagligdag. Specielt at huske at ”se op” og være til stede, forandre noget i praksis. Forløbet har givet mig anledning til refleksion over mine reaktionsmønstre i forskellige situationer – både i arbejdssammenhæng og privat – og dermed også anledning til at arbejde med at justere lidt på mine gamle vaner. Jeg har fået gode redskaber til at være mere nærværende, og selvom det er indlysende, formår jeg nu at lægge mobil og andre forstyrrende tidsrøvere til side, når de ikke er nødvendige – og fokusere på nuet.
Morten Stobbe, /Vicedirektør i VEKS

Mentaltræningsforløbet er en blanding af mini-meditationer, bevidsthedstræning på cyklen i skoven og personlige samtaler. Kombinationen giver både det mentale og fysiske helbred et boost, hvilket har øget mit fokus på at skubbe til rutiner og handlemønstre i et tempo, der passer mig”. Uffe Krogh, /Expert Facilitator + Digital Health Specialist

Gennem forløbet har jeg lært meget om nærvær og det at være ‘bevidst bevidst’. Det er gaver til en travl kvinde, der i hverdagene kan komme til at glemme sig selv og blive en noget forvirret udgave af sig selv. Forløbet har givet mig værktøjer, der kan bruges i nuet, når jeg opdager, at jeg lader travlheden overtage styringen og dermed mister forbindelsen til mig selv.

Jeg kan sætte tempoet ned, konkret arbejde lidt langsommere, vente lidt og trække vejret inden jeg svarer og dermed være mere kvalificeret til stede i det jeg gør. Det er til glæde for både mine nærmeste og dem, jeg møder i arbejdsmæssige sammenhænge. Koblingen mellem coaching og cykling er genialt. Du har lært mig, at man også kan iagttage på og skelne mellem de oplevelser, som cyklingen giver, og bruge dette til personlig udvikling. Bevidstheds træningen giver muligheder for at koble mellem erfaringer, udfordringer og reaktioner i cykel terrænet til, hvordan jeg agerer i andre kontekster. Jeg har fået værktøjer, der guider mig, når jeg er presset, og jeg har opnået evner til gennem mini-meditationer at være i naturen og i livet med større taknemmelighed.

I solo samtalerne med dig er jeg blevet mødt med dit særlige nærvær og evner til at skabe tryghed i samtalen. Jeg er blevet ledt gennem omsorgsfulde refleksioner, når vi har talt om det, jeg finder svært. Jeg har også oplevet, at du inviterer til udforskende og nysgerrige, nye perspektiver, der kan ligge lidt uden for feltet af det, jeg helst taler om. Gruppe samtalerne efterlader mig med stor respekt for de andre deltagere. I løbet af meget kort tid lykkedes det at skabe et fortroligt rum, hvor vi kunne dele meget private tanker og temaer med hinanden. Jeg mærker et særligt bånd mellem os og på den måde en stærkere relation. Jeg giver forløbet mine varmeste anbefalinger”.
Britta Vejen, /Lektor, MPK at Professionshøjskolen København University College

“Carsten Hejbøls indsigt i personlig udvikling hvor natur, fysik og samtaler indgår er unik. Blandingen af øvelser på cykel i skov, samtaler i gruppen og en til en sessionerne med Carsten, giver et trygt og udviklende forløb. Din viden og metoder har flyttet mig til handling på områder, jeg længe har ønsket.”
Renè Bolvig, Partner / Mesterkok


Livet er nu! kurset har gjort mig bevidst om, hvor vigtigt det er, at jeg i en til tider hektisk hverdag bruger tiden godt. Carsten har sat fokus på pauser og ro, så jeg har kunne fokusere på, hvad der betyder noget i mit liv og endnu vigtigere, hvordan jeg kan prioritere dette. Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Kombinationen mellem de rolige 1 til 1 samtaler med tid til fordybelse og gruppe samlingerne, hvor jeg har fået inspiration fra andre, har været en stærk cocktail. At blande cykling med i forløbet har for mig forstærket følelsen af ro og givet mig redskaber, jeg let kan bruge til at skabe et frirum af ro i hverdagen, når jeg har brug for det.
Rasmus Wolffhechel, Partner / Interim konsulent

“Du er meget nærværende i vores 1:1 samtaler og deler også dine egne oplevelser, når det giver mening. Jeg har følt mig helt tryg ved vores fortrolighed, og har derfor kunnet være meget åben om min egen situation, mine styrker/udfordringer og de sider jeg til stadighed arbejder med. Det er spændende og lærerigt. I gruppesammenhæng oplevede jeg en rigtigt god samhørighed og fortrolighed. Du observerer hvad der sker omkring dig, og formår at sætte tempoet ned når du taler, og virker ikke bange for pauserne, hvor erkendelser jo ofte sker eller udvikles. Alt skal ikke fyldes ud med snak/tale. I de indlagte øvelser undervejs, havde vi lyst til at byde ind fra hjertet uden forfængelighed. At cykle sammen, specielt i skov og nær mark gør noget godt ved psyken, og mini-meditations øvelserne har givet en større ro og bevidsthed. Det er din fortjeneste, at have fået samlet et hold, hvor fortroligheden florerer, og hvor vi nu føler et tættere bånd til hinanden.
Hanne Egaa, fhv underdirektør i Nykredit International, nuværende ejer af Winescout.

Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante “værktøjer”, modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb, og jeg kan varmt anbefale et personligt forløb i Det Mentale Fitnessrum.
Morten Felding, Experienced business leader

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt idag. Jeg har haft stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer, som kan sætte nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på – og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings – og innovationscenter

Carsten har hjulpet mig med at få styr på tankerne og få udnyttet lidt mere af den øverste etage efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde. Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og Carsten følger altid op. Han kan vel bedst beskrives som en professionel ven”.
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten

“På et tidspunkt, hvor jeg havde for mange bolde i luften, var jeg så heldig at blive tilbudt et coachingforløb gennem mit arbejde. Allerede i vores første samtale formåede Carsten at få mig til at forstå, at den første bold man taber – er sig selv – og vigtigst, han fik mig til at handle på det. Vores samtaler har hjulpet mig til at prioritere tid til mig selv, og ikke mindst har jeg fået styr på søvn og motion. Nogle måneder inde i forløbet, havde jeg mentalt overskud til at stoppe med at ryge, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Carsten er empatisk og nærværende og god til at stille de svære men “rigtige” spørgsmål, der fik mig til at reflektere og handle”.
Kirsten Kock, teamassistent hos Arburg A/S / frivillig ildsjæl og forkvinde i foreningen Fair Statsborgerskab!


fra et 10 ugers forløb – Livet er nu!