ReferencerCoaching og åndedrætsreferencer

Jeg har de allerbedste oplevelser med Carsten som coach.
Han har lært mig at arbejde med mit åndedræt, ilte min hjerne, skabe dyb ro
og balance i sjælen.
At være uden for alting og dybt inde i mig selv. En gave at starte dagen på. Og en fred at slutte den med. Carstens ro er smittende.

Reimer Bo Christensen
Journalist og forfatter

Kombinationen af personlige samtaler, vejrtrækningsøvelser og bevidsthedstræning giver både det mentale og fysiske helbred et boost, hvilket har øget mit fokus på at skubbe til rutiner og handlemønstre i et tempo, der har passet mig perfekt.” 

Uffe Krogh, /Expert Facilitator + Digital Health Specialist

“På et tidspunkt, hvor jeg havde for mange bolde i luften, var jeg så heldig at blive tilbudt et coachingforløb gennem mit arbejde. Allerede under vores første samtale fik du mig til at forstå, at den første bold jeg taber – er mig selv – og vigtigst, du fik mig til at handle på det. Vores samtaler har hjulpet mig til at prioritere tid til mig selv, og ikke mindst har jeg fået styr på søvn og motion. Nogle måneder inde i forløbet, havde jeg mentalt overskud til at stoppe med at ryge, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Du er empatisk og nærværende og god til at stille de svære men ´rigtige´ spørgsmål, der fik mig til at reflektere og handle.”
Kirsten Kock, teamassistent hos Arburg A/S / frivillig ildsjæl og forkvinde i foreningen Fair Statsborgerskab!

Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante “værktøjer”, modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb, som jeg på det varmeste kan anbefale.”
Morten Felding, Experienced business leader

“Jeg har lært meget om nærvær, og forløbet har givet mig værktøjer, der kan bruges i nuet, når jeg opdager, at jeg lader travlheden overtage styringen og dermed mister forbindelsen til mig selv.

I solo samtalerne med dig er jeg blevet mødt med dit særlige nærvær og evner til at skabe tryghed i samtalen. Jeg er blevet ledt gennem omsorgsfulde refleksioner, når vi har talt om det, jeg finder svært. Jeg har også oplevet, at du inviterer til udforskende og nysgerrige, nye perspektiver, der kan ligge lidt uden for feltet af det, jeg helst taler om.”
Britta Vejen, /Lektor, MPK at Professionshøjskolen København University College

Coachingforløbet hjalp mig med at få styr på tankerne efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde.Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og du følger altid op. Jeg vil beskrive dig som en professionel ven.”
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten

Kombinationen af de individuelle coachingsamtaler og fysisk aktivitet er meget givende. Det giver ro at være i bevægelse, og mange af øvelserne kan overføres til min dagligdag. Specielt at huske at ”se op” og være til stede, forandre noget i praksis. Forløbet har givet mig anledning til refleksion over mine reaktionsmønstre i forskellige situationer – både i arbejdssammenhæng og privat – og dermed også anledning til at arbejde med at justere lidt på mine gamle vaner. Jeg har fået gode redskaber til at være mere nærværende, og selvom det er indlysende, formår jeg nu at lægge mobil og andre forstyrrende tidsrøvere til side, når de ikke er nødvendige – og fokusere på nuet.
Morten Stobbe, /Direktør i VEKS

“Du er meget nærværende i vores 1:1 samtaler, og jeg har følt mig helt tryg ved vores fortrolighed, og har derfor kunnet være meget åben om min egen situation, mine styrker/udfordringer og de sider jeg til stadighed arbejder med. Det er spændende og lærerigt. Du observerer hvad der sker omkring dig, og formår at sætte tempoet ned når du taler, og virker ikke bange for pauserne, hvor erkendelser jo ofte sker eller udvikles. Alt skal ikke fyldes ud med snak/tale. Det giver lyst til at byde ind fra hjertet uden forfængelighed.
Hanne Egaa, fhv underdirektør i Nykredit International, nuværende ejer af Winescout.

“Carsten Hejbøls indsigt i personlig udvikling hvor natur, fysik og samtaler indgår er unik. Blandingen af øvelser på cykel i skov og en til en sessionerne med Carsten, giver et trygt og udviklende forløb. Din viden og metoder har flyttet mig til handling på områder, jeg længe har ønsket.”
Renè Bolvig, Partner / Mesterkok

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt i dag. Jeg har stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer, som sætter nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på – og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings – og innovationscenter

“Forløbet har gjort mig bevidst om, hvor vigtigt det er, at jeg i en til tider hektisk hverdag har sat fokus på pauser og ro. Jeg har lært, at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. De rolige 1 til 1 samtaler med tid til fordybelse, har været en stærk oplevelse som har forstærket følelsen af ro og givet mig redskaber, jeg let kan bruge til at skabe et frirum af ro i hverdagen, når jeg har brug for det.”
Rasmus Wolffhechel, Partner / Interim konsulentTransformation!